Порядок работы кладбищ Харьковской области Украины

Порядок работы кладбищ Харьковской области Украины

Порядок работы кладбищ Харьковской области Украины

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ПРЕСС-СЛУЖБА
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ

От 30.12.2005 г.
г. Харьков

Порядок функціонування кладовищ та інших місць поховань

І. ПРАВОВА ОСНОВА


Правову основу діяльності в галузі поховання становлять Конституція України, Закон „Про поховання та похоронну справу", інші Закони .України, міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також інші нормативно-правові акти, що приймаються щодо виконання Законів України.

Даний Порядок розроблений відповідно до Закону України «Про поховання та похоронну справу» №1102-ІУ від 10.07.2003 р., на підставі Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, Типового положення про ритуальну службу в Україні, Необхідного мінімального переліку вимог щодо порядку організації поховання і ритуального обслуговування населення, Необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг.
ІІ. ЗАГАЛЬНУ ПОЛОЖЕННЯ


2.1. Поховання - діяльність відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у межах повноважень, визначених Законом України „Про поховання та похоронну справу", а також суб'єктів господарювання, спрямована на:

• забезпечення належного ставлення до тіла (останків, праху) померлого (далі - тіла);
• забезпечення права громадян на захоронення їхнього тіла відповідно до їх волевиявлення, якщо таке є;
• створення та експлуатацію об'єктів, призначених для поховання, утримання і збереження місць поховань;
• організацію і проведення поховань померлих та/або загиблих (далі - померлих);
• надання ритуальних послуг, реалізацію предметів ритуальної належності.

2.2. Організація діяльності в галузі поховання померлих здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері житлово-комунальної політики України. Іншими центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та їх виконавчими органами.
III.ОРГАНІЗАЦІЯ МІСЦЬ ПОХОВАНЬ


3.1. Для розміщення місця поховання рішенням міськвиконкому у встановленому законом порядку спеціалізованому комунальному підприємству, установі, організації в постійне користування надається земельна ділянка.

3.2. Порядок функціонування місць поховань визначається виконавчим органом міської ради.

3.3. Рішенням виконавчих органів місцевого самоврядування в місцях поховань можуть бути виділені сектори для почесних поховань, поховання померлих військовослужбовців (сектори військових поховань), а також сектори для поховання померлих за національною чи релігійною ознакою.

3.4. Для почесних поховань можуть відводиться земельні ділянки поза територією місць поховання, на яких Створюються меморіальні бульвари, сквери, парки і кургани Слави.

3.5. Рішення про почесне поховання приймається в кожному окремому випадку.

3.6. Поділ кладовищ на розряди за майновим станом не допускається.
IV. РЕЖИМ РОБОТИ МІСЦЬ ПОХОВАНЬ


4.1. У м. Харкові існують спеціалізовані комунальні підприємства СКП „Ритуал" та
СКП „Заповіт", які надають мешканцям міста ритуальні послуги по похованню. В складі СКП „Ритуал" знаходяться 16 міських кладовищ, з яких відкрите для поховань є тільки кладовище № 17 та кладовище № 14 напівзакрите (для поховань померлих громадян Орджонікідзевського та Фрунзенського районів). У складі СКП „Заповіт" знаходяться кладовища „Сосни" та по вул. Жовтневій у сел. Жихар.

4.2. Харківські міські кладовища та крематорій є комунальною власністю і не підлягають приватизації або передачі в оренду.

4.3. Кладовища та крематорії відкриті для відвідувань щодня із травня по
вересень - з 8.30 до 17 години, з жовтня по квітень: відкриті кладовища - з 7.ЗО до 16 години, крематорій з 8.30 до 17 години, за виключенням 1 січня та Пасхальних свят.

4.4. Поховання померлих на кладовищах і в колумбаріях проводяться щодня в літню пору з 10.00 до 17.00 години у зимовий час - з 10.00 до 16.00 години. Оформлення замовлень на кремацію в крематоріях здійснюється - з 8.30 до 17.00 години, за виключенням 1 січня та Пасхальних свят.
V. ВИДИ ПОХОВАНЬ


5.1. Поховання померлих можуть здійснюватися шляхом:

- закопування у могилі труни з тілом померлого;
- спалювання у крематорії труни з тілом померлого, закапування в могилі чи розміщення в колумбарній ніші урни з прахом померлого;
- розвіювання праху померлого.

5.2. З урахуванням етнічних, релігійних чи культурних традицій поховання померлих може здійснюватися іншим способом. Поховання померлих здійснюється з дотриманням вимог санітарно-епідеміологічного законодавства.
VІ. ПОРЯДОК ПОХОВАННЯ.


6.1. Поховання померлих чи їх праху після кремації дозволяється проводити на діючих кладовищах, уведених в експлуатацію згідно з чинним законодавством України.

6.2. Поховання померлих здійснюється лише на підставі свідоцтва про смерть
та оформленого в установленому порядку договору-замовлення на організацію та
проведення поховання.

6.3. Поховання померлого це комплекс заходів і обрядових дій, які здійснюються з моменту смерті людини до опускання труни з тілом або урни з прахом у могилу чи колумбарну нішу, обладнання та утримання місць поховань згідно із звичаями і традиціями, які не суперечать законодавству.

6.4. Поховання померлого покладається на виконавця волевиявлення померлого. Якщо у волевиявленні померлого немає вказівки на виконання волевиявлення чи в разі відмови виконавця від виконання волевиявлення померлого поховання померлого здійснюється чоловіком( дружиною), батьками (піклувальниками), дітьми, сестрою, братом, дідом або бабою, онуком(правнуком) іншою особою, яка зобов'язалася поховати померлого.

6.5. У випадку смерті громадянина на території іноземної держави та за наявності письмового волевиявлення про поховання його тіла на території України, посвідченого належним чином, поховання здійснюється у відповідних місцях поховань на території України виконавцем волевиявлення померлого або особою, яка зобов'язалася поховати померлого, за сприяння консульської установи чи дипломатичного представництва України.

6.6. У випадку смерті самотнього громадянина або громадянина, від поховання якого відмовилися рідні, на території іноземної держави та за наявності письмового волевиявлення про поховання його тіла на території України, посвідченого належним чином, поховання здійснюється у відповідних місцях поховань на території України, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

6.7. Поховання померлих здійснюється з дотримання вимог санітарно-епідеміологічного законодавства не раніше ніж через 24 години після настання смерті. У разі наявності відповідних підстав поховання, як вийняток, може бути проведено в день оформлення.

6.8. Оформлення замовлень на кремацію і поховання виконує бюро і салони
ритуальних послуг.

6.9. Час поховання або кремації за погодженням із замовником установлюється
при оформленні договору - замовлення.

6.10. За зверненням виконавця волевиявлення померлого або особи, яка взяла на
себе зобов'язання поховати померлого, на території кладовища безкоштовно виділяється
місце для поховання померлого відповідно до затвердженої проектної документації.
Допускається надання земельних ділянок на кладовищах для створення родинного поховання.

6.11. Відвід земельних ділянок для поховання на кладовищах виконується адміністрацією кладовища на підставі оформлених договорів-замовлень на поховання.

6.12. Поховання кожного померлого здійснюється в окремій могилі. Довжина могили для дорослого повинна бути не менше двох метрів, ширина -1 м., глибина - не менше 1,5 м. від поверхні землі до кришки труни, з урахуванням місцевих ґрунтово-кліматичних умов. При похованні померлих дітей розміри могили можуть бути відповідно зменшені. Відстань від дна могили до рівня стояння ґрунтових вод повинна бути не менше 0,5 м., висота намогильного пагорбка - 0,5 м. У випадку поховання тіла померлого в сидячому положенні товщина ґрунту над тілом померлого від поверхні землі має бути не меншою за 1 метр.

6.13.Під кожну могилу надається ділянка таких розмірів:

Найменування Розмір    
  Земельної ділянки
Могили
   Площа, м2  Довжина, м  Ширина, м  Довжина, м  Ширина, м
 Родинне  6,6  2,2  3,0  2,0  1,0
 Подвійне  4,8  2,2  2,2  2,0  1,0
 Одинарне  3,3  2,2  1,5  2,0  1,0
 Урна з прахом  0,64  0,8  0,8  0,8  0,8Примітка: У разі поховання померлого в нестандартній труні викопується могила залежно від довжини труни.

6.14. Підпоховання на вільному місці в огорожі здійснюється на підставі свідоцтва про смерть померлого, за згодою користувача місця поховання, оригіналу
свідоцтва про смерть і посвідчення встановленого зразка на здійснення першого поховання.

Після поховання на могилі встановлюється табличка із вказівкою прізвища, імені, по батькові та дати смерті померлого.

6.15. Для поховання померлих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, невпізнаних трупів
надається земельна ділянка під одинарне поховання.

6.16. Кожне поховання та перепоховання реєструється у книзі реєстрації поховань померлих встановленої форми. Всі графи Книги реєстрації обов'язково заповнюються чорним або фіолетовим чорнилом. Виправлення написаного у Книзі реєстрації не допускаються.

Книга реєстрації повинна бути прошнурована, пронумерована і скріплена печаткою. Книга є документом строгої звітності і зберігається на кладовищі постійно.
Громадянам (організаціям), що зробили поховання, видається відповідне свідоцтво (посвідчення).

6.17. Перепоховання останків померлих допускається у виняткових випадках при наявності обґрунтованих причин за рішенням виконавчого органу міської ради. Для ухвалення рішення щодо перепоховання останків померлого особа, яка здійснила перше поховання на відведеному місці поховання (родинного поховання) та/або має відповідне свідоцтво про смерть похованого і свідоцтво про поховання (далі -користувач місця поховання) надає наступні документи :

- заяву з обґрунтуванням причин ;
- висновок місцевого закладу санітарно-епідеміологічної служби про можливість
ексгумації;
- лікарське свідоцтво про смерть;
- дозвіл виконавчого органу місцевого самоврядування на поховання останків на
іншому цвинтарі;

6.18. За результатами розгляду поданих документів виноситися рішення про перепоховання останків померлого на інше місце поховання чи у разі відсутності підстав користувачеві місця поховання видається обґрунтована письмова відмова.

6.19. Перепоховання проводиться, як правило, у зимовий період через рік після поховання в піщаних ґрунтах і через три роки - при похованні у зволожених ґрунтах важкого механічного складу та глиняних ґрунтах.

Ексгумація проводиться в присутності медичного працівника, участь якого при проведенні перепоховання забезпечує користувач місця поховання.

Виключенням із правил є перепоховання урни з прахом, а також ексгумація трупа, яка здійснюється згідно із ст.192 Кримінально-процесуального Кодексу України.

6.20. Після ексгумації могила повинна бути засипана, поверхня ґрунту розрівняна та засіяна травою.

6.21. Про виймання останків із могили робиться запис до Книги реєстрації, при
похованні в іншому місці вноситися новий запис до Книги реєстрації.

6.22. Перепоховання останків померлих здійснюється за рахунок коштів особи,
яка ініціює перепоховання.

6.23. Підпоховання труни, урни з прахом у родинну могилу дозволяється на
підставі письмової заяви користувача місця родинного поховання при пред'явленні
паспорту, свідоцтва на поховання та оригіналу чи повторного свідоцтва про смерть
похованого і тільки після закінчення повного періоду мінералізації. Поховання урни з прахом у родинну могилу дозволяється незалежно від часу попереднього поховання.
VІІ. КРЕМАЦІЯ


7.1. Кремація померлого проводиться на підставі оформленого в установленому порядку договору-замовлення при наявності гербового свідоцтва про смерть оригінал).

Кожна кремація реєструється в книзі встановленої форми. Книга обліку кремацій є документом строгої звітності і зберігається у крематорії.

7.2. Видача урни з прахом для поховання проводиться, як правило через 3 доби
після кремації при пред'явленні свідоцтва про смерть (оригінал),реєстраційної картки і паспорту особи, яка отримала прах, а також дозволу з кладовища про поховання праху.

У випадку якщо особа, що оформляла кремацію, за якимись причинами не може особисто завершити процес поховання, допускається передача прав на здійснення даної дії іншій особі або організації відповідно до діючого законодавства. Поховання урни з прахом здійснюється при пред'явленні гербового свідоцтва про смерть, дозволу адміністрації кладовища, крематорію на надання місця для поховання.

Для поховання урни з прахом у колумбарії адміністрація кладовища чи колумбарію надає нішу в безстрокове користування.

7.3. Поховання у родинну нішу інших урн здійснюється по письмовій заяві користувача місця поховання, з відповідним записом у книзі обліку поховань при наявності посвідчення. Вилучення урн із прахом з ніш розглядається у кожному випадку окремо.

7.4. Прах тих, що кремують, зберігається у крематорії протягом одного року з дня кремації. Після закінчення одного року адміністрація має право поховати незатребуваний прах (без урни) у загальній могилі, яка відмічається табличкою з вказівкою року поховання.

При похованні праху в загальній могилі адміністрація крематорію складає акт і робить запис у кремаційних картках. Вилучення праху з місця загального поховання не допускається.

7.5. Для поховання урни з прахом у землю на території кладовища чи крематорію
надається місце розміром 0,8 х 0,8м, де можливе розміщення декількох урн, виходячи з розрахунку встановлення їх по вертикалі. Глибина поховання не нормується.
VІІІ. ПОРЯДОК ПОХОВАННЯ ПОМЕРЛИХ НА ЗАКРИТИХ КЛАДОВИЩАХ.


8.1. Поховання померлих або праху після кремації на закритих кладовищах
міста здійснюється при наявності вільного місця в огорожі раніше похованого. Поховання в огорожі раніше похованого здійснюється при зверненні користувача місця поховання та пред'явлення ним посвідчення на поховання, оригіналу свідоцтва про смерть першого похованого, свідоцтва про смерть померлого.

8.2. Керівництво Головного управління житлово-комунального господарства надає
дозвіл на поховання за межами огорожі на закритих кладовищах при наявності необхідних документів, заяви або клопотання слідуючим категоріям померлих:
Героям України, Героям Радянського Союзу, Героям Соціалістичної Праці;
повним кавалерам орденів Слави, Трудової Слави, особам, нагородженим чотирма та більше медалями „За відвагу"; видатним діячам держави; почесним громадянам м. Харкова; видатним діячам науки і мистецтва; видатним воєнначальникам; учасникам бойових дій; Інвалідам і учасникам Великрї Вітчизняної війни та війни у Афганістані; учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

8.3. Дозвіл на поховання у почесному кварталі міського кладовища № 2 та на інших
виділених почесних ділянках надається першим заступником міського голови при наявності необхідних документів, заяви або клопотання слідуючим категоріям померлих:

• Героям України, Героям Радянського Союзу, Героям Соціалістичної Праці;
• повним кавалерам орденів Слави, Трудової Слави, особам, нагородженим чотирма та більше медалями „За відвагу";
• видатним діячам держави.

8.4. При наявності відповідного дозволу спеціалізовані комунальні підприємства оформляють поховання на закритих кладовищах.

Заяви громадян, письмові звернення, клопотання організацій на поховання на закритих кладовищах міста реєструються секретарем у спеціальному журналі. Журнал повинний бути пронумерований, прошнурований і скріплений печаткою.

8.5. На закритих кладовищах міста проводиться інвентаризація місць поховань з визначенням вільних площ для послідуючих поховань померлих громадян.
ІХ.ВИГОТОВЛЕННЯ ТА УСТАНОВКА НАМОГИЛЬНИХСПОРУД


9.1. На могилах у межах наданої земельної ділянки можуть установлюватися намогильні споруди і елементи благоустрою могили.

Спорудження, установлені за межами відведеної земельної ділянки, підлягають зносу.

Всі роботи на кладовищі, пов'язані з установкою намогильних споруд, можуть здійснюватися тільки після повідомлення про це адміністрації кладовища.

9.2. При зверненні до адміністрації кладовища за дозволом на установку намогильних споруд користувач місця поховання надає наступні документи:

- оригінал свідоцтва про смерть похованого;
- посвідчення (свідчення) про поховання;
- документи, що підтверджують придбання намогильної споруди, її ціну, матеріал, з якого виготовлене дане спорудження і дату реалізації;
- реквізити виробника намогильної споруди.

9.3. Намогильні споруди (пам'ятники, огорожі, квітники, цоколі та ін.) на могилах заміняються на інші з дозволу адміністрації кладовища або крематорію при пред'явленні документів на їхнє виготовлення (придбання).

9.4. Установлені громадянами (організаціями) намогильні споруди (пам'ятники, квітники та ін.) є їхньою власністю.

9.5. Громадянами і організаціями може бути укладений договір з спеціалізованим
комунальним підприємством про прийняття намогильної споруди на обслуговування.

9.6. Установлені пам'ятники та інші деталі намогильних споруд підлягають обов'язковій реєстрації у адміністрації кладовища. Запис у Книзі обліку намогильних споруд здійснюються по даті установки споруди. Книга ведеться в одному екземплярі. Термін зберігання Книги обліку намогильних споруд - постійний.

9.7. Надписи на намогильних спорудах повинні містити достовірну інформацію щодо захоронених у даному місці померлих. Допускається нанесення написів на намогильних спорудах і підготовка їх до майбутніх поховань.

9.8. Всі намогильні споруди, що встановлюються на могилах, повинні відповідати встановленим стандартам і технологіям.

9.9. Намогильні споруди, виготовлені з порушеннями встановлених стандартів та
технологій, та установлені без дозволу адміністрації кладовища, а також установлені огорожі на відведеній ділянці поховання, виготовлені з порушенням розмірів, після відповідного попередження власника у двомісячний термін підлягають демонтажу, після чого зберігаються на господарчому подвір'ї кладовища з послідуючою видачею власнику для приведення у відповідність. Демонтаж здійснюється за рахунок коштів порушників.

9.10. Можливість установлення огорожі більших розмірів розглядається Головним
управлінням житлово-комунального господарства.
X. ОБОВ'ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ КЛАДОВИЩ ТА КРЕМАТОРІЮ


10.1. Адміністрація кладовища та крематорію у щоденній роботі повинна дотримуватись даного Порядку функціонування місць поховань і порядку їхнього утримання.

10.2. Відповідальність за організацію похоронного обслуговування, благоустрою місць поховання і санітарного стану території кладовища покладається на адміністрацію кладовища, яка зобов'язана забезпечити:

- своєчасну підготовку могил, поховання померлих, урн із прахом, установку табличок;
- своєчасне і якісне виконання заявок на послуги, які надаються на кладовищі
(крематорії);
- надання послуг з благоустрою місць поховань згідно кошторису;
- роботу водопроводу, туалетів, систематичне прибирання території кладовища (крім могил);
- надання послуг по утриманню за могилою, установці намогильних споруд та прийняття їх на збереження;
- безоплатне виділення місця для поховання померлого чи урни з прахом на кладовищі (у колумбарії);
- дотримання встановлених норм і Правил поховання і кремації;
- утримання у належному стані військових і братських меморіалів, могил та пам'ятників видатних діячів держави, науки та культури, воїнів, які загинули під час Великої Вітчизняної війни, інших могил і пам'ятників, які мають історичну або художню цінність та занесених до державного реєстру нерухомих пам'яток історії та культури відповідно до Закону України „Про охорону культурної спадини";
- збереження механізмів, інвентарю;
- виконання інших вимог, передбачених чинним законодавством.
XI. УТРИМАННЯ МОГИЛ, НАМОГИЛЬНИХ СПОРУД І НІШ У КОЛУМБАРІЯХ.


11.1. Утриманя у належному естетичному та санітарному стані могил, місць родинних поховань, колумбарних ніш, намогильних споруд і склепів здійснюється користувачами місця поховання (власниками) за рахунок особистих коштів.

Громадяни (організації), які здійснюють поховання, зобов'язані утримувати могилу, намогильні споруди та зелені насадження в належному стані власними силами.

11.2. У випадку, якщо на могилі відсутні будь-які намогильні споруди (пам'ятники, цоколі, огорожі, трафарети з наявністю даних про поховання, хрести та ін.), а могила не благоустроєна, комісія спеціалізованого комунального підприємства складає акт щодо незадовільного утримання могили. Адміністрація кладовища письмово сповіщає користувача місця поховання і установлює на могилі трафарет - попередження про необхідність упорядкування поховання.

Після закінчення дворічного терміну з моменту отримання користувачем місця поховання письмового звернення адміністрації кладовища та встановленого на могилі трафарету у випадку незадовільного утримання могили комісія за участю представників Головного управління житлово-комунального господарства, спеціалізованого комунального підприємства та санепідемстанції складає акт про визнання могили безгосподарною та направляє матеріали в управління для прийняття рішення по використання даного місця для поховання на загальних підставах.

11.3. Утримання кладовищ, військових кладовищ, військових братських та одиночних
могил, земельних ділянок для почесних поховань, братських могил, а також могил померлих одиноких громадян, померлих осіб без певного місця проживання, померлих від поховання яких відмовилися рідні, місць поховань знайдених невпізнаних трупів та охорона всіх місць поховань забезпечується виконавчими органами міської Ради за рахунок коштів місцевого бюджету.

11.4. У випадку наруги над могилою, іншим місцем поховання, а також навмисного нищення, руйнування, псування або викрадення предметів, що знаходяться в місті поховання, відшкодування матеріальних збитків користувачеві місця поховання здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, з наступним їхнім відшкодуванням за рахунок винних осіб.

11.5. У випадку природного руйнування, псування намогильних споруд, гарантійний термін яких закінчився, їхнє відновлення здійснюється за рахунок коштів користувача.

11.6. У випадку нищення, руйнування, псування або викрадення предметів, що знаходяться в місті поховання, яке не зареєстроване у встановленому порядку,
відшкодування користувачам місць поховання матеріальних збитків не здійснюється.
XII. ПОРЯДОК ВІДВІДУВАННЯ КЛАДОВИЩ І КРЕМАТОРІЮ


12.1. На території кладовищ і крематорію забороняється:

- їздити на автомобілях, мотоциклах, велосипедах, або будь-якому іншому виді транспорту, окрім вказаного в п. 13.1. цього Порядку, кататися на санках, ковзанах, лижах;
- порушувати тишу і порядок;
- робити обрізання, посадку і пересадження дерев, кущів без згоди адміністрації кладовища (крематорію);
- вигулювати собак, пасти домашніх тварин;
- ловити птахів, розводити багаття;
- добувати пісок і глину, зрізати дерн;
- перебувати на території кладовища після його закриття;
- робити розкопку ґрунту,
- залишати запаси будівельних та інших матеріалів.

12.2. Зайняття комерційною діяльністю (торгівля квітами, предметами похоронного
ритуалу й матеріалами благоустрою могил та ін.) може здійснюватися тільки на підставі договору згідно чинного законодавства.

12.3. Встановлений Порядок розміщується на видному місці для загального ознайомлення на всіх об'єктах, пов'язаних з наданням ритуальних послуг населенню. У місцях приймання замовлень на послуги з виготовлення і установки намогильних споруд, на послуги по утриманню місць поховань та намогильних споруд розміщуються Правила побутового обслуговування та інформація про Захист прав споживачів.
XIII. ПОРЯДОК РУХУ ТРАНСПОРТНИX ЗАСОБІВ ПОТЕРИТОРІЇ КЛАДОВИЩ


13.1.Автокатафальний транспортний засіб, а також супровідний його транспорт, що утворює похоронну процесію, мають право безперешкодного проїзду на територію кладовищ.

13.2. На окремих кладовищах, які мають велику територію може бути введений спеціальний режим руху транспорту.
ХІV. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ПОХОВАННЯ ПОМЕРЛИХ НА КЛАДОВИЩІ


14.1. Часткове або повне припинення поховання померлих (закриття) кладовища здійснюється за рішенням міської ради, якщо на території кладовища не має вільних місць для обладнання нових могил (колумбарних стін).

14.2. Після закриття кладовища земельний покрив, всі намогильні споруди та надписи залишаються в цілковитій недоторканості.

14.3. Існуючі кладовища не підлягають знесенню і можуть бути перенесені тільки за рішенням відповідного органу місцевого самоврядування у випадку постійного підтоплення, зсуву, землетрусу або іншого стихійного лиха.

14.4. У разі ліквідації кладовища Книга реєстрації поховань померлих, Книга обліку намогильних споруд та інші документи передаються на зберігання до архіву міськвиконкому.